All for Joomla All for Webmasters
 

คุณครูสุชดาพร หทัยเปี่ยมรัก

หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและ แพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

งานที่ต้องรับผิดชอบฝ่ายอภิบาลและ แพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

  • รับผิดชอบงาน

  • รับผิดชอบงาน

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

112 หมู่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : [email protected]

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3