All for Joomla All for Webmasters
 • chior1.png
 • finish1.jpg
                                                                       WELCOME TO SAINT JOSEPHMAECHAEM SCHOOL 
                                                                                        โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

 SJMC Photos Gallery

 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0052.JPG
 • DSC_0055.JPG
 • DSC_0076.JPG
 • DSC_0089.JPG
 • DSC_0091.JPG
 • DSC_0094.JPG
 • DSC_0097.JPG
 • DSC_0110.JPG
 • DSC_0134.JPG
 • DSC_0143.JPG
 • DSC_0154.JPG
 • DSC_0172.JPG
 • DSC_0182.JPG
 • DSC_0200.JPG
 • DSC_0250.JPG
 • DSC_0259.JPG
 • DSC_0262.JPG
 • DSC_0265.JPG
 • DSC_0282.JPG
 • DSC_0292.JPG
 • DSC_0308.JPG
 • DSC_0330.JPG
 • DSC_0339.JPG
 • DSC_0347.JPG
 • DSC_0361.JPG
 • DSC_0367.JPG
 • DSC_0370.JPG
 • DSC_0395.JPG
 • DSC_0399.JPG
 • DSC_0069.JPG
 • DSC_0109.JPG
 • DSC_0114.JPG
 • DSC_0115.JPG
 • DSC_0120.JPG
 • DSC_0126.JPG
 • DSC_0135.JPG
 • DSC_0136.JPG
 • DSC_0151.JPG
 • DSC_0182.JPG
 • DSC_0197.JPG
 • DSC_0217.JPG
 • DSC_0237.JPG

 

 • น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

  น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Tuesday, 08 September 2015 04:13
 • การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  Tuesday, 08 September 2015 04:14
 • การเรียนรู้อยู่คู่กับธรรมชาติ

  การเรียนรู้อยู่คู่กับธรรมชาติ

  Tuesday, 08 September 2015 04:14
 • คุณครูและนักเรียนช่วยกันทำงานในวันหยุด

  คุณครูและนักเรียนช่วยกันทำงานในวันหยุด

  Tuesday, 08 September 2015 04:15
 • ผู้เรียนสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์

  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์

  Tuesday, 08 September 2015 04:16
 • ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะ

  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะ

  Tuesday, 08 September 2015 04:17
 • คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2ช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำ

  คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2ช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำ

  Tuesday, 08 September 2015 04:18
 • งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

  งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

  Tuesday, 08 September 2015 04:18
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

  Thursday, 25 May 2017 04:16

 

 • กิจกรรมวันสุทรภู่

  กิจกรรมวันสุทรภู่

 • วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

 • กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

 • The English words of the day

  The English words of the day

 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

shadow

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

112 หมู่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : [email protected]

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3