โทรศัพท์ 08-1921-1312

พิธีมอบใบประกศนียบัตร 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม โดยคุณพ่อณัฐพงศ์ แดนสวาท เป็นประธานในพิธี..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม โดยคุณพ่อณัฐพงศ์ แดนสวาท เป็นประธานในพิธี

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ