โทรศัพท์ 08-1921-1312

กิจกรรมขอบคุณขอโทษ 2562

ทุกๆปีทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม จัดกิจกรรมขอบคุณขอโทษ เพื่อเป็นการให้อภัยกันซึ่งกันและกันก่อนปิดภาคเรียน..

ทุกๆปีทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม จัดกิจกรรมขอบคุณขอโทษ เพื่อเป็นการให้อภัยกันซึ่งกันและกันก่อนปิดภาคเรียน

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ