โทรศัพท์ 08-1921-1312

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2561

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี..

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี


เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ