โทรศัพท์ 08-1921-1312

Testimonials

image
{เซอร์มารี คาร์แมล วนิดา ศรีวรกุล} อธิการิณี/ผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

-- Saint Joseph Maechaem School--

image
{เซอร์คาโรลีน สมศรี พันวิลัย }ผู้อำนวยการ

--โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม--

image
{เซอร์ลูเซียน อภิรักษ์ สุขสวัสดิ์} ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

--โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม--

image
{เซอร์มารี มักซิม ศรีวิไล กะโนะ} ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยและแพร่ธรรม

--โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม--

image
{เซอร์แพทริเซีย วิไลลักษณ์ รัตนย่อมงามดี} ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานพยาบาลและแพร่ธรรม

--โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม--

แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ (1 หน้า)