โทรศัพท์ 08-1921-1312

สีประจำโรงเรียน


สีประจำของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม คือ สีน้ำตาล และสีเขียว

สีน้ำตาล               แทนสีของดิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ก่อให้เกิดชีวิตและสร้างความมั่นคง   เป็นสิ่งที่พร้อมจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ได้เสมอ

สีเขียว                    แทนสีของพรรณไม้นานาชนิดที่ทำประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทุกชนิด


ต้นนางพญาเสือโคร่ง  

ชื่อท้องถิ่น เช่น ฉวีวรรณ, ชมพูภูพิงค์ (เหนือ)

       เส่คาแว่, เส่แผ่, แส่ลาแหล (กะเหรี่ยง เชียงใหม่)    

       ซากุระดอย (เชียงใหม่)

นางพญาเสือโคร่ง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พบทั่วไปบนดอยสูง นางพญาเสือโคร่ง เป็นพรรณไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ที่ตอนเหนือของประเทศไทย ผลของนางพญาเสือโคร่งสามารถนำมารับประทานได้ มีรสเปรี้ยว

นางพญาเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร เป็นไม้ที่มีความเหมาะสมในการที่จะขึ้นอยู่ในพื้นที่ผ่านการทำไร่เลื่อนลอย

ระยะเวลาออกดอก ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะทิ้งใบก่อนออกดอก

               ความงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง (Prunus cerasoides) อยู่ที่ยามเมื่อต้นทิ้งใบ แล้วพากันออกดอกสะพรั่งเป็นสีชมพูสวยสดใส คล้ายกับดอกซากุระของญี่ปุ่น มักชอบขึ้นอยู่ตามพื้นที่ภูเขาสูงในภาคเหนือ เปรียบเสมือนความงดงามของมนุษย์อยู่ที่การได้สละคนเพื่อผู้อื่นไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.