โทรศัพท์ 08-1921-1312

ลักษณะสำคัญของโรงเรียน


โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เป็นโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 22 ของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต แห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 13 บ้านดินขาว ตำบลปางหินฝน

  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

  โทรศัพท์ 08-1921-1312

  e-mail : [email protected]

  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  บริเวณโรงเรียนมีเนื้อประมาณ 25 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม่แจ่มไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.