All for Joomla All for Webmasters
                                                                       WELCOME TO SAINT JOSEPHMAECHAEM SCHOOL 
                                                                                        โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

 

สารเซนต์โยฯ

เรามาดูข้อมูลข่าวสารเซนต์โยฯกันเถอะ

 • เข้าแถวสวดภาวนาเช้า

  เข้าแถวสวดภาวนาเช้า

 • ผู้ใหญ่มาเยี่ยม

  ผู้ใหญ่มาเยี่ยม

 • มาเซอร์เล่านิทานให้เด็กๆฟัง

  มาเซอร์เล่านิทานให้เด็กๆฟัง

 • ประชุมวางแผนงาน

  ประชุมวางแผนงาน

 • ทำการบ้านบนพื้น

  ทำการบ้านบนพื้น

 • มาเซอร์ ผู้ปกครอง นักเรียน

  มาเซอร์ ผู้ปกครอง นักเรียน

 • ห้องเรียนสมัยก่อน

  ห้องเรียนสมัยก่อน

 • ป้ายชื่อโรงเรียนเก่า

  ป้ายชื่อโรงเรียนเก่า

กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
สวดภาวนาขอพร
สวดภาวนาขอพร
ไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยท้อ

 

 • น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

  น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Tuesday, 08 September 2015 04:13
 • การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  Tuesday, 08 September 2015 04:14
 • การเรียนรู้อยู่คู่กับธรรมชาติ

  การเรียนรู้อยู่คู่กับธรรมชาติ

  Tuesday, 08 September 2015 04:14
 • คุณครูและนักเรียนช่วยกันทำงานในวันหยุด

  คุณครูและนักเรียนช่วยกันทำงานในวันหยุด

  Tuesday, 08 September 2015 04:15
 • คุณครูจัดการแสดงในวันเด็กให้เด็กดูอย่างมีความสุข

  คุณครูจัดการแสดงในวันเด็กให้เด็กดูอย่างมีความสุข

  Tuesday, 08 September 2015 04:16
 • ผู้เรียนสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์

  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์

  Tuesday, 08 September 2015 04:16
 • ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะ

  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะ

  Tuesday, 08 September 2015 04:17
 • คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2ช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำ

  คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2ช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำ

  Tuesday, 08 September 2015 04:18
 • งานซำบำรุงอาคารสถานที่

  งานซำบำรุงอาคารสถานที่

  Tuesday, 08 September 2015 04:18

 • มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558

  มิสซาเปิดปีการศึกษา 2558

 • กิจกรรมระลึกมรณะพ่อหลุยส์โชเวร์

  กิจกรรมระลึกมรณะพ่อหลุยส์โชเวร์

 • God's work

  God's work

 • God's work

  God's work

 • มิสซาตามหมู่บ้าน

  มิสซาตามหมู่บ้าน

ผลงานนักเรียนและครูในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-22 สิงหาคม 2558
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-22 สิงหาคม 2558
การแสดงของนักเรียนในวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2558
ตัวแทนลูกกล่าวความรู้สึก
ตัวแทนลูกกล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่ ในวัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก
ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก ในวัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
กำลังทำพิธีวันแม่
 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2558 มาเซอร์มารีอักแนส สุวรรณา บัวทรัพย์
ผู้ปกครองตามที่ต่างๆมาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

 

 • กิจกรรมวันสุทรภู่

  กิจกรรมวันสุทรภู่

 • วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

 • กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

 • The English words of the day

  The English words of the day

 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิชาการ 2559

0
April 09th, 2017
กิจกรรมวันวิทยศาสตร์ 2559
0
April 09th, 2017
กิจกรรมวันวิชาการ 2559
0
April 09th, 2017
กิจกรรมวันวิชาการ 2559

กิจกรรมนักเรียน 2559

shadow
shadow


สร้างสมาธิก่อนเรียน

สนุกกับการเรียน PBL

PBL ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

PBL ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2557

Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/9e20624bd612a73ae9c872852bd6cdec.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/df4d0f20dbcd3ca2f7ee088866df6f1d.jpg
ศึกษาเนื้อหาดูใน วีดีโอ
Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/b0ceb4049d11a8a908085bfa573079a9.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/0efe9971da40f29c836a23190fc4b6f7.jpg
การนำเสนองาน ป.2
Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/ac1f053ad9f987b561e818b6d7b7c62f.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/2d7066102e86e0305bc0c5e3470776c1.jpg
Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/5c21a48fe7abe10ad4eca5eca99ae880.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/301fc483c8390f6edd2489889ac614b9.jpg
PBL
Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/5d43b8d4c3220942e937089fcb3b4369.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/8cf801d3d75e37328ed4bb90d1e72bf4.jpg
เด็กเรียน Ipad
Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/ed32dd3fbc86441a70a1bbc6ee812f1f.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/67db84f6993025a2676dd8f68c1a598e.jpg
นำเสนองาน ชั้นป.6
Current images:
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/97b4df8bf0c39919762757245f545933.jpg
http://sjj.ac.th/sjj/cache/resized/33e53e75fa2c528e8f35bc0ad45d192b.jpg

shadow

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ต. ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : sjmaechaem@gmail.com

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3