All for Joomla All for Webmasters

 

ภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ต. ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : sjmaechaem@gmail.com

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3