All for Joomla All for Webmasters

นางสาวสมร ทองไพรสนธ์

รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

นางสาวชะไมพร กิ่งแก้วเพชร

รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

นางสาวสาธิยา ขจรบุญบำรุง

รับผิดชอบงานสุขภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ต. ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : sjmaechaem@gmail.com

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3