All for Joomla All for Webmasters
 • finish1.jpg
                                                                       WELCOME TO SAINT JOSEPHMAECHAEM SCHOOL 
                                                                                        โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

 

สารเซนต์โยฯ

เรามาดูข้อมูลข่าวสารเซนต์โยฯกันเถอะ

 • เข้าแถวสวดภาวนาเช้า

  เข้าแถวสวดภาวนาเช้า

 • ผู้ใหญ่มาเยี่ยม

  ผู้ใหญ่มาเยี่ยม

 • มาเซอร์เล่านิทานให้เด็กๆฟัง

  มาเซอร์เล่านิทานให้เด็กๆฟัง

 • ประชุมวางแผนงาน

  ประชุมวางแผนงาน

 • มาเซอร์ ผู้ปกครอง นักเรียน

  มาเซอร์ ผู้ปกครอง นักเรียน

 • ห้องเรียนสมัยก่อน

  ห้องเรียนสมัยก่อน

 • ป้ายชื่อโรงเรียนเก่า

  ป้ายชื่อโรงเรียนเก่า

กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
กิจกรรมขอคุณและขอโทษ
สวดภาวนาขอพร
สวดภาวนาขอพร
ไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยท้อ

 

 • น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

  น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Tuesday, 08 September 2015 04:13
 • การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

  Tuesday, 08 September 2015 04:14
 • การเรียนรู้อยู่คู่กับธรรมชาติ

  การเรียนรู้อยู่คู่กับธรรมชาติ

  Tuesday, 08 September 2015 04:14
 • คุณครูและนักเรียนช่วยกันทำงานในวันหยุด

  คุณครูและนักเรียนช่วยกันทำงานในวันหยุด

  Tuesday, 08 September 2015 04:15
 • ผู้เรียนสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์

  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์

  Tuesday, 08 September 2015 04:16
 • ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะ

  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนศิลปะ

  Tuesday, 08 September 2015 04:17
 • คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2ช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำ

  คุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2ช่วยกันทำฝ่ายกั้นน้ำ

  Tuesday, 08 September 2015 04:18
 • งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

  งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

  Tuesday, 08 September 2015 04:18
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

  Thursday, 25 May 2017 04:16

 • พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2560

  พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2560

 • God's work

  God's work

 • God's work

  God's work

 • มิสซาตามหมู่บ้าน

  มิสซาตามหมู่บ้าน

ผลงานนักเรียนและครูในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-22 สิงหาคม 2558
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17-22 สิงหาคม 2558
การแสดงของนักเรียนในวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2558
ตัวแทนลูกกล่าวความรู้สึก
ตัวแทนลูกกล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่ ในวัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก
ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก ในวัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
กำลังทำพิธีวันแม่
 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2558 มาเซอร์มารีอักแนส สุวรรณา บัวทรัพย์
ผู้ปกครองตามที่ต่างๆมาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

 

 • กิจกรรมวันสุทรภู่

  กิจกรรมวันสุทรภู่

 • วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

 • กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

 • The English words of the day

  The English words of the day

 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมนักเรียน 2559

shadow
shadow

shadow

ภาพเริ่มแรก

shadow

ภาพในปัจจุบัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

112 หมู่ 13 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ 08-1921-1312

e-mail address : sjmaechaem@gmail.com

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3